VÉRTES
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Nyitólap
Feladat-ellátás
Adattár
Könyvajánló
Projektek
 
 

Hírek

Kistérség

Társulási Tanács

Tagönkormányzatok
Tisztségviselők
Bizottságok

Elérhetőségek

Intézmények

Dokumentumtár

Közérdekű adatok

Gyorslink
   
Társulási Tanács

 

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a 2004. évi CVII. törvény, valamint az 1990. évi LXV. törvény rendedelkezései alapján 2004. június 28-án alakult.

A Társulás működési területe a bicskei statisztikai kistérség közigazgatási területe. Jelenleg 17 település alkotja a kistérséget.

A Társulás jogállása szerint jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szerv működésére vonatkozó szabályok vonatkoznak.
 
Területfejlesztési Feladatok
-             területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el;
-            vizsgálja és értékeli a kistérségi társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét;
-             kistérségi területfejlesztési koncepciót dolgoz ki;
-             közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
-             koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését;
 
Közszolgálati feladatok
-             közoktatási intézmények közvetlen fenntartás;
-             pedagógiai szakszolgálati feladatok;
-            gyermekjókéti szolgálat közösfenntartása mikro-társulásokban;
-            központi ügyelet fenntartása mikro-társulásokban;
-            belső ellenőrzési feladatok ellátása;
-             szabálysértési és birotkvédelmi hatósági ügyek ellátása;
-             nappali ellátás szociális alapszolgáltatás
- házi segítségnyújtás, gondozás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
-            falugondnoki szolgálat működtetése;
-            közrendi és közbiztonsági feladatokkal kapcsolatos bűnmegelőzási programok megvalósítása;
 
Mozgókönyvtári feladatok
-             a Társulás a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely biztosítását vállaló települési önkormányzatok számára biztosítja
          a mozgókönyvtári szolgáltatásokat;
 
Szabadidős és sporttevékenység
-           a Társulás támogatja, megszervezi és koordinálja, valamint együttműködik a szabadidős és sporttevékenységi feladatok széles partnerségre
        épülő programok megvalósításban;
 
Idegenforgalmi és turizmusfejlesztési feladatok
-             a bicskei kistérség idegenforgalmi értékeit megjelenítő közös kiadványok megjelenésének elősegítése.
-            idegenforgalmi, turisztikai közös rendezvények szervezése, koordinálása;